Verloop muziekreeksen

Elke muziekreeks is opgebouwd uit 6 muzieksessies. Elke sessie is muzikaal onderbouwd en sluit aan bij de ontwikkelingsfase van het kind. Er is  een duidelijke structuur: we starten elke keer met hetzelfde welkomstliedje en sluiten af met een afscheidsliedje. Indien een sessie niet kan doorgaan (bijvoorbeeld door ziekte van de docent) wordt deze verplaatst naar een latere datum. 

 
 

Groe
p 1  ( 6 maanden tot 12 maanden ): 09u30 tot 10u00
Groep 2 (13 maanden tot 20 maanden): 10u15 tot 11u00
Groep 3 (21 maanden tot 30 maanden): 11u15 tot 12u00
Groep 4 (31 maanden tot 40 maanden): 12u45 tot 13u30
Groep 5 (41 maanden tot 48 maanden): 13u45 tot 14u30

!!! Afhankelijk van het aantal inschrijvingen is het mogelijk dat er groepen worden samengevoegd 

HERFSTREEKS

Zaterdagen

18 en 25 september 2021
2, 9, 16 en 23 oktober 2021

WINTERREEKS

Zondagen

16, 23 en 30 januari 2022
6, 13 en 20 februari 2022

LENTEREEKS

Zaterdagen

23 en 30 april 2022
7 en 14 mei 2022
11 en 18 juni 2022

Kostprijs

Een volledige reeks bedraagt €60.

Locatie

Douanegebouw

Douaneplein 2
2800 Mechelen