Muziekreeksen

Kinderklanken zet muziekreeksen op voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar. Een muziekreeks bestaat uit 6 zaterdagen waarbij de jonge kinderen samen met een (groot) ouder hun eerste stapjes zetten in de muziek. 

Elke activiteit is muzikaal onderbouwd en sluit aan bij de specifieke ontwikkelingsfase van het kind. De sessies hebben een duidelijke structuur, bevatten veel herhalingen en de activiteiten spelen in op de leefwereld van het jonge kind. De ouders worden aangemoedigd om actief te participeren aan de muzieksessies en dat verder te zetten tijdens de week. Dat gebeurt binnen het gezin, maar breidt zich uit naar familie- en schoolsituaties.

Muziekreeksen op verplaatsing

Kinderklanken biedt ook muziekreeksen aan op verplaatsing. Het principe is hetzelfde als hierboven beschreven, maar wij komen tot bij u. Dit concept richt zich tot onthaalouders, kindercrèches, kleuterscholen, culturele centra...

Muziekworkshops

Tijdens een muziekworkshop kunnen jonge kinderen eenmalig proeven van muziek en beweging. Kinderklanken verzorgt workshops op maat en op locatie voor (muziek)scholen, onthaalouders, crèches, culturele centra...

Navorming

Kies voor een navormingstraject van Kinderklanken. Dit traject kan uit één of meerdere coachingsmomenten bestaan. Deze momenten zijn volledig op vraag en op maat en zijn geschikt voor een kleuterteam, kinderverzorg(st)er(s), bacheloropleiding kleuteronderwijs, opleiding tot kinderverzorg(st)er...
Voor dit traject is geen specifieke muzikale voorkennis vereist.